شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
آبان ۱۳۸۸
تاریخ روز


اطلاعيه مشترک
ديدار نمايندگان ۵ حزب و سازمان مخالف حکومت با نائب رئيس پارلمان اروپا

نمايندگان ۵ حزب و سازمان مخالف حکومت

نمايندگان ۵ حزب و سازمان مخالف حکومت، در يک ديدار رسمي با نائب رئيس پارلمان اروپا از فراکسيون سبزها خواهان پشتيباني فعال‌تر اتحاديه اروپا از جنبش اعتراضي مردم ايران شدند. اين ديدار روز جمعه در محل ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل برگزار شد. در اين نشست خانم ايزابل دورانت رئيس حزب سبزهاي بلژيک و نائب رئيس پارلمان اروپا و خانم سابين ماير مشاور سبزهاي پارلمان اروپا و مسئول حقوق بشر ايران و منطقه، نمايندگان سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)، حزب دمکرات کردستان ايران، سازمان اتحادفدائيان خلق ايران، حزب کومله کردستان ايران و شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران حضور داشتند.
در آغاز گفتگو ضمن معرفي و بيان همکاري مشترک و پايدار ۵ سازمان، نمايندگان هر يک از احزاب و سازمان‌ها به توضيح برنامه و مواضع خود پرداختند و در پايان تبادل نظر، هيات نمايندگي ۵ سازمان پيشنهاد کردند:
- پارلمان اروپا هياتي را جهت اعزام به ايران براي تحقيق و تهيه گزارش ازنقض حقوق بشر و رويدادهاي انتخابات، قتل‌ها، دستگير شدگان، شکنجه‌ي زندانيان و...
تشکيل دهد. اين هيات مي‌تواند ترکيبي از نمايندگان پارلمان اروپا، شخصيت‌هاي فرهنگي، علمي و نهادهاي بين المللي حقوقي باشد.
- پارلمان اروپا از تعيين ناظر ويژه از طرف سازمان ملل و سازمان‌هاي تابع آن براي نظارت بر رعايت حقوق بشر در ايران پشتيباني کند.
- پارلمان اروپا از رهبران حکومت بخواهد زندانيان سياسي را آزاد و اِعمال قهر عليه تظاهر کنندگان را متوقف کنند.
- پارلمان اروپا سمينارهايي براي آن که 5 سازمان و ساير نيروهاي دمکرات و آزاديخواه ايران بتوانند، مواضع و نظر خود را با نمايندگان پارلمان در ميان بگذارند، تشکيل دهد.
در اين ديدار، مهدي فتاپور و علي مختاري از سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)، خسرو عبدالهي از حزب دمکرات کردستان ايران، رئوف کعبي از سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، محمد مصري از حزب کومله کردستان ايران و مجيد زربخش از شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران حضور داشتند. در پايان ديدار خانم دورانت از تداوم نشست مشترک استقبال کردند.برگشت به صفحه اول