شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
۱۳۹۵ دی
تاریخ روز


اقدام تروریستی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان را محکوم می کنیم

اطلاعیه
شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

سه شنبه ٣٠ اذر ١٣٩٥ برابر با بيستم دسامبر ٢٠١٦ شب هنگام و در پايان مراسم سالگرد تولد دكتر قاسملو در مقر اصلى حزب دمكرات كردستان در شهر كويه واقع در اقليم كردستان بر اثر دو انفجار پى در پى، هفت انسان جان خود را از دست دادند و تعدادى نيز زخمى شدند. قربانيان به طور عمده از اعضاى حزب دمكرات كردستان بودند. با توجه به ماهيت جمهورى اسلامى ايران و اقدامات تروريستى توسط نيروهای نظامى و امنيتى این رژیم در تمام سال هاى حيات اش و در اقصى نقاط جهان از جمله در اقليم كردستان، بطور طبيعى انگشت اتهام به سوى اين نظام ضد دمكراتيك نشانه مى رود. اين اقدامات جنايتكارانه نشان مى دهند كه نظام عقب گراى جمهورى اسلامى اصلاح ناپذير است و تا برقرار است متاسفانه بايد انتظار اين اعمال ضد انسانى و تروريستى را نه تنها در ايران بلكه در سراسر جهان عليه اپوزيسيون داشت. تنها با برچيده شدن اين نظام، برقراى صلح، امنيت, آزادی و عدالت اجتماعی در ايران امكان پذير مى گردد. شوراى موقت سوسياليست هاى چپ ايران اين جنايت هولناك را محكوم و با خانواده قربانيان و حزب دمكرات كردستان ابراز همدردى مى كند. ما شناسايى و محاكمه عاملين اين اقدام تروريستى و همچنين حفظ امنيت نيروهاى اپوزيسيون ايرانى مستقر در اقليم كردستان را بر عهده مقامات و حكومت اقليم كردستان مى دانيم.


شوراى موقت سوسياليست هاى چپ ايران
دوازدهم دی ماه ١٣٩٥
اول ژانویه ۲۰۱۷


برگشت به صفحه اول