شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
تیرماه ۱۴۰۰ - ۵ ژوپیه ۲۰۲۱
تاریخ روز


حکومت اسلامی مسئول اصلی وضعیت اسفبار ناشی از موج پنجم کرونا در ایران است

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

موج پنجم کرونا در بسیاری از استانهای ایران و از جمله استان بلوچستان و سیستان، مازندران و .... گسترش یافته و در بسیاری از شهرهای ایران وضعیت قرمز اعلام شده است و شمار مبتلایان و درگذشتگان را بالا برده است.
ویروس جدید کرونا ، «دلتا» با قدرت سرایت بسیار بالا نسبت به گونه اولیه آن ابتدا از مناطق جنوب ایران همچون سیستان و بلوچستان و هرمزگان که نه تنها فاقد امکانات بهداشتی هستند، بلکه به دلیل فقر و کمبودهای زیرساختی مردم قادر به تهیه حداقلهای لازم نیستند، سريعا پخش شد و سپس به سراسر ایران سرایت کرد. از سوی دیگر بی‌اعتنائی مقامات مسئولین و بیعملی دولت در کنترل و تامین امکانات پزشکی،عملا گسترش این بیماری را آسان کرده و به تعداد مبتلایان و جانباختگان روزانه می‌افزاید.
بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانیوزارت بهداشت (۱۲ تیر) «در طول ۲۴ ساعت گذشته،۱۱۱ بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که با احتساب این آمار از ابتدا تا کنون ۸۴ هزار و ۶۲۷ نفر در کشور بر اثر بیماری کرونا جان باخته‌اند.» در ۹۲ شهرستان وضعیت قرمز اعلام شده است.
بیش از یک هفته است که آمار روزانه‌ی مبتلایان در استان سیستان و بلوچستان بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر و تعداد فوتی‌ها تا ۱۹ نفر اعلام می‌شود. شیوع بیماری در بلوچستان و سیستان در حدیاست که برخی از مسئولین محلی راواداربه اعتراضبه وزارت بهداشت و دولت کرده است.
در این میانحتی مهدی شمس‌آبادی، دادستان زاهدان، هم بر اینکه آمار واقعی احتمالا «چند برابر» است، صحه گذاشته. این آمار کشتار و ابتلا در جمعیت حدود سه میلیونی این استان است. بیتفاوتی مسئولان حکومتی و بی‌عملی آنها در مقابله با گسترش اینبیماری میرود تا یک فاجعه انسانی در بلوچستان را رقم زند.
آمار درگذشتگان ناشی از بیماری کرونا بسیار بیشتر از آمار رسمی است. در بسیاری از استانهای محروم کشور و به ویژه در بلوچستان و سیستان تعداد زیادی از مبتلایان به دلایل عدم دسترسی و اعتماد به مراکز درمانی که اکثراً فاقد تجهیزات کافی هستند و نمی‌توانند به درمان بیماران کمک کنند، به مراکز درمانی مراجعه نمیکنند، و یا در روستاها بیمار می‌شوند و فوت می‌کنند و جزو آمار نمی‌آیند.
واکسیناسیون بسیار محدود و ناکافی در سراسر کشور و بویژه نبود واکسیناسیون در مناطق محروم مردم را از موثرترین امکان مقابله با این بیماری محروم کرده است.
در چنین شرایطی سران جمهوری اسلامی مشغول تبلیغات در مورد واکسن ایرانی هستند، موضوعی که بیشتر به یک جنگ روانی علیه مردم شبیه است تا یک دستاورد علمی و تاثیرگذار.
متاسفانه هموطنان بلوچمان در وضعیت بسیاراسفباری قرار گرفته اند و جان بسیاری از آنها در معرض خطر قرار گرفته است؛ این مردم در وهله اول احتیاج به آب ، مواد شوینده و ضدعفونی کننده ، ماسک و کمک هزینه زندگانی دارند و سپس حق طبیعی انها برخورداری از واکسن است، البته با کمال تآسف وضع سایر شهرهای دیگر هم اصلا رضایتبخش نیست ، در گوشه و کنار ایرانسالمندان ساعتها در صفهای طولانی در انتظار واهی برای واکسن میمانند و دست خالی به خانه بر میگردند ، در اصفهان از ۹ شب تا صبح صف طولانیتشکیل شده بوده و فردای آنروز وزیر رانتخوار و دزدبهداشت با کمال وقاحت گفته که ما اعلام نکرده بودیم و واکسن نیست،
بهترین و آسان‌ترین شیو های که می‌تواند سرایت بیماری را محدود نموده و زندگی بسیاری را نجات دهد، اجرای پروتکل‌های بهداشتی و حفظ فاصله‌‌ی اجتماعی توسط خود مردم می‌باشد.
با اعلام نگرانی از وضعیت موجود، از مردم انتظار می‌رود با اتخاذ تدابیر ضروری مانند همیشه برایکمک و ھمیاری به افراد محروم همت ورزند.
ما با صدای بلند و بکرات باید حداقل وظایف این رژیم را در مقابل مردم یادآوری کنیم و از افکار و مجامع بین المللی بخواهیم که آنها را در این مورد خطاب قرار بدهند. واقعیت این است که وضعیت اسفبار ایران خود تهدیدی بلاقوه برای جامعه جهانی نیز هست. حکومت مسئول سلامت و بهداشت مردم است. پیشبرد هرچه سریعتر برنامه واکسیناسیون مردم و بویژه در مناطق محروم لازمه جلوگیری موثر در مقابل گسترش بیماری کرونا است ما سه جریان سیاسی با توجه به این که رژیم حاکم عمده امکانات کشور را در دست خود قبضه کرده واز انجام حداقل وظایف قانونی و عرفی خود در قبال حفظ بهداشت و سلامتی مردم طفره می رود، ما اینحکومت را مسئول اصلی وضعیت اسفبار موجود و هرگونه فاجعه عظیم انسانی آتی در این زمینه میدانیم.


کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
دوشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰ /۵ ژوئیه ۲۰۲۱برگشت به صفحه اول