شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
آذر ۱۳۸۷
تاریخ روز


اطلاعيه

بدينوسيله به اطلاع مي‌رسانيم كه رفيق ما منوچهر صالحي طي نامه‌اي به شورا اعلام داشته است كه: به خاطر اختلاف‌هاي سياسي و سليقه‌اي به عضويت و همكاري خود در شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران خاتمه مي‌دهد.برگشت به صفحه اول