شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
آبان ۱۳۹۱
تاریخ روز


"پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ"

شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

شورای موقت سوسیالیستی چپ ایران در نشست عمومی خود در ٩ ماه مه ٢٠١٥، برابر با ١٩ اردیبهشت ١٣٩٤ چشم انداز "پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ" را با توجه به حاصل کار آن، مورد بحث و بررسی قرارداد و تصمیمات و نقطه نظرهای زیر را، به اتفاق آراء به تصویب رساند:


١ ـ شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران پروژه ای را که با "فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ" در ٥ نوامبر ٢٠١٢ از سوی سه سازمان سیاسی چپ وسپس با پیوستن جمعی از کنشگران چپ به آن، از جانب ٤ جریان آغاز شد، تلاشی مثبت در جهت نزدیکی بخشی از نیروهای چپ دموکرات و سوسیالیست کشور ما در مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی برای آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی وسوسیالیزم در ایران ارزیابی می کند.


٢ ـ شورا براین باور است که پروژه نامبرده دستاوردهائی ارزشمند داشته است:
تدوین چهار منشور نظری ـ برنامه ای، از جمله منشور موسوم به منشور٦ امضاء و دو سند ساختاری و پیدایش هم گرائی های نظری و برنامه ای در روند بحث ها و کنفرانس ها و تهیه اسناد، درمیان فعالان پروژه از جمله این دستاوردهاست.


٣ ـ شورا براین ارزیابی است که پروژه با وجود همه تلاشهای قابل ارج، موفق به تبیین پایه های نظری، برنامه ای و تشکیلاتی مورد توافق چهار جریان تشکیل دهنده پروژه، برمبنای یک منشور و یک سند ساختارمشترک که لازمه ایجاد یک "سازمان واحد چپ سوسیالیستی" است نگردید.
با توجه به چنین وضعی، کنگره مشترک بطور منطقی نمی تواند بر اساس پیش بینی نقشه را شکل گیرد و برگزار شود.


٤ ـ شورا بر این نظر است که خطوط کلی منشور ٦ امضاء می تواند چارچوبی باشد برای دست یابی به وحدت چپ و ایجاد یک سازمان چپ سوسیالیستی در مبارزه علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
شورا کماکان آمادگی خود را برای تلاش در این راستا اعلام می دارد.


برگشت به صفحه اول