شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
فروردین ۱۳۸۹
تاریخ روز


نوروزتان خجسته باد

شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران

شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران فرا رسيدن نوروز باستاني را به همه‌ي ايرانيان در سراسر جهان و به ويژه به هم ميهنان درون كشور و همچنين مردماني كه اين عيد فرخنده را جشن مي‌گيرند تبريك مي‌گويد. سالي كه گذشت سالي بود كه در آن برگ زرين ديگري از دفتر تاريخ مبارزات مردم ايران براي استقلال و آزادي، تجدد و سربلندي و پيشرفت ورق خورد. اميد است كه در اين سال جنبش مردم عليه سلطه‌ي تاريكي، استبداد، جهل و ناداني و استقرار روشنايي و سرفرازي به پيروزي‌هاي چشم‌گيري دست يابد.

برگشت به صفحه اول