شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
۱۳۹۹ پنجشنبه ۳بهمن
تاریخ روز


در اعتراض به دستگیریهای اخیر در کردستان

شورای دموکراسی خواهان ایران
کنگره ملیتهای فدرال ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

ظرف ١٠ روز گذشته بالغ بر ٣٠ نفر از شهروندان کرد در شهرهای کرماشاه، سنندج ،مهاباد، مریوان، سقز، بوکان و ... توسط سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، بدون هیچ مدرک و دلیلی دستگیر شده‌اند.
دستگیری‌های اخیر در راستای تداوم همان نظام سرکوبی است که بالغ بر ٤٢ سال است بر ایران حاکم است و بدون تردید این موج جدید از دستگیریها نیز بخشی از ساختار ایجاد رعب و وحشت جهت جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات مردمی است که جمهوری اسلامی از بدو تشکیل تا حال در حفظ و تشدید آن تلاش نمونده است.
رفتار جمهوری اسلامی در سراسر ایران و بویژه در مناطق ملی مسبب ایجاد بحران اقتصادی شده است و عدم اهمیت جان شهروندان در ساختار جمهوری اسلامی وضعیتی را بوجود آورده که کنترل اپیدمی در ایران از هر کشور دیگری مبهم‌تر شده است و اضافه شدن نقض حقوق بشر به این ابر بحران‌ها، وضعیت مردمان ایران را اسفناک و ‌غیرقابل تحمل کرده است.
سه ائتلاف، همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، کنگره ایران فدرال و شورای دمکراسی خواهان ضمن محکوم کردن موج جدید دستگیریها در شهرهای کردستان، باری دیگر تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی عامل اصلی لاینحل بودن بحران‌های بزرگ و کوچک موجود در ایران است.
ما مردمان مبارز ایران را به گسترش مبارزات اعتراضی‌شان علیه جمهوری اسلامی فرامیخوانیم و از تمامی نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر و مراجع بین‌المللی می‌خواهیم به جمهوری اسلامی ایران بدلیل نقض آشکار حقوق بشر در ایران اعتراض نموده و برای عدم رعایت حقوق بشر این رژیم را تحت فشار قرار دهند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
شورای دموکراسیخواهان ایران
کنگره ملیتهای فدرال ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
پنجشنبه ۳بهمن ۱۳۹۹ – ۲۲ژانویه ۲۰۲۱برگشت به صفحه اول