شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
يکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۸ اوت ۲۰۲۱اطلاعیه
درباره دستگیری تعدادی از ‌پیشمرگ‌‌های حزب کومه‌له كوردستان ایران

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

در اوایل مرداد ماه تعدادی از پیشمرگان حزب کومه‌له كوردستانایران، که جهت انجام کارهای تشکیلاتی و تبلیغاتی در استان آذربایجان غربی در تردد بودند، از طرف نیروهای رژیم جمهوری اسلامی دستگیر شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، پنجم مرداد، طی اطلاعیهای اعلام کرد که «تیم تروریستی اعزام‌ شده از سوی موساد» اسرائیل برای«انفجار و خرابکاری در ایران»، اعضای حزب کومه‌له كوردستان ایران هستند.
این بار اول نیست که حکومت اسلامی تلاش میکند تا با اتهاماتی دور از واقعیت و جعلی و اخباری دروغین، خواست برحق مردم ایران و مبارزات آنها برای آزادی و دمکراسی را در سطوح مختلف به نیروهای خارج از ایران و دولتهای خارجی وصل كند و مسلما تنها هدف از این مسئله مشروعیت بخشیدن به سرکوب مخالفین داخلی است.
بر همگان روشن است که جمهوری اسلامی در داخل ایران با دهها بحران بزرگ و کوچک روبرو است و در همین زمان بسیاری از شهر ایران درگیر سیلاب شده است که طبق گفته کارشناسان، رفتار حکومت در مدیریت محیط زیست ایران یکی از عوامل اصلی این سیلاب‌ها و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن است. همچنین حکومت ایران در روابط بین‌المللی با بحران روبرو است و بیش از پیش مردم عراق و لبنان خواهان عدم مداخله و خروج حکومت اسلامی از کشورشان هستند.
آشکار است که حکومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر بحرانهای عدیده داخلی و یافتن مستمسکی برای تشدید سرکوب به سناریوهای هالیوودی پناه آورده است و ادعاهای مضحک و دروغین رابطه با کشورهای خارجی و اسرائیل را دوباره تکرار کرده است. ما احزاب و تشکل‌های این سه ائتلاف، مبارزه علیه جمهوری اسلامی را حق مسلم مردم ایران می‌دانیم و دستگیری اعضاء حزب کومه‌له كوردستان ایران را محکوم میکنیم.
ما همچون حزب کومه‌له كوردستان ایران ، که پس از انتشار بیانیه سازمان اطلاعات رژیم اسلامی آن را تکذیب کرد، این خبر را صرفا برای جوسازی بر علیه مبارزات برحق مردم ایران و خوراکی جهت مصارف داخلی و تشدید هر چه بیشتر سرکوب در كوردستان و دیگر مناطق ایران می‌دانیم.
به اطلاع مردم ایران هم می‌رسانیم که ادعا وابستگی اپوزیسیون به کشورهای متفاوت صرفا پوششی برای سرکوب بیشتر و راهی برای فرار جمهوری اسلامی از واقعیت‌های امروز ایران است.
ما از سازمانها و احزاب دمکراتیک و آزادیخواه ایران، مراجع بینالمللی و نهادهای حقوق بشری میخواهیم تا در مقابل این سناریوسازیهای معمول و تکراری سکوت نکرده و با محکوم کردن آن، همبستگی خود با مبارزات مردم ایران برای رهائی از این رژیم دد منش و رسیدن به آزادی و دمکراسی را بیش از پیش تقویت کنند.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
۹ مرداد ۱۴۰۱ – ۳۱ ژوئيه ۲۰۲۲برگشت به صفحه اول